เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย (understanding Goal):

Gallery

ภาพนักเรียน ม.1 Q.2/58  มีทั้งหมด 17 คน -
นักเรียน หญิง 7 คน


นักเรียนชาย 10 คน
- ครูประจำชั้น 2 คน..
 ครูป้อมกับครูจุล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น